Loading...
05 Mart 2024
Vitalik Buterin, blockchain teknolojisinin demokrasi değerlerini yeni bir perspektifle sunma görüşünü dile getiriyor.
05
Mart
2024

Buterin, blok zinciri sayesinde demokrasi ve özgürlük kavramlarını, özellikle özel ve devlet mülkiyeti arasındaki ilişkiler bağlamında yeniden değerlendirebileceğimizi vurguluyor. Ethereum’un ortak kurucusu, Bitcoin’ın merkezi olmayan bir ödeme sistemi olarak ortaya çıkmasının, para birimi alanının ötesinde teknolojinin keşfinin bir başlangıç noktası olduğunu belirtiyor.

Buterin, blok zincirinin sadece özel hakları korumakla kalmayıp aynı zamanda mülkiyetin başkalarının görüşlerindeki değişikliklere bağlı olmadığı güvenli bir alan sağladığını vurguluyor. Ona göre bu durum, internet üzerinde değer oluşturmanın, depolamanın ve yaymanın özgürlüğünü garanti altına alır.

Geleneksel bir sistemde hizmet sağlayıcının kapanmasının ardından kapatılan blogunun örneğinde, Buterin, Ethereum altyapısı ENS üzerinde IPFS veri depolama sistemi sayesinde bilgilerin varlığını sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

Ayrıca, Proof-of-Stake algoritmasına geçiş gibi önemli kararların, demokratik prosedürler içinde topluluk tarafından alındığını vurguluyor. Buterin’e göre, teknolojinin gelişimi ve Optimism gibi ikinci katman çözümlerinin ortaya çıkışı, toplumsal iyiliklerin finansmanı için kamusal bir yolun kapılarını açmaktadır.

Vitalik, blok zincirinin daha adil ve merkezi olmayan bir toplum inşa etme potansiyelini zaten gösterdiğini iddia ediyor.